0

NAJVEĆI KNJIŽEVNI FESTIVAL NA BALKANU / 28-31. avg. 2017.

noviPROGRAM FESTIVALA: KLIKNUTI NA LINK

ДВАНАЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ НОВОСАДСКИ КЊИЖЕВНИ ФЕСТИВАЛ

THЕ TWELFTH INTERNATIONAL NOVI SAD LITERATURE FESTIVAL

28th –31 st August 2017 * Novi Sad

Друштво књижевника Војводине

Association of Writers of Vojvodina * Serbia

Braće Ribnikar 5, 21000 Novi Sad

 

Дванаести Међународни новосадски књижевни фестивал је у досадашњем трајању представио преко 800 песника и књиженика ( од прозних писаца до критичара и филозофа), преко 150 преводилаца, око 150 музичара и друго, постајући један од најквалитенијих књижевних догађаја у Србији и у региону. Сваке године фестивал окупља од 1500 до 2000 посетилаца, представљајући Нови Сад као град са изузетно књижевном културом.

Фестивал ће се ове године одржати од 28. до 31. августа. Места одржавања ће бити Тр­г мла­де­на­ца, Библиотека града Новог Сада, Свечана сала Сану у Новом Саду, Клуб Абсолут, балкони у Змај Јовиној, Ресторан Марина, Ма­ги­стра­т у Срем­ским Кар­лов­ци­ма, Сомбор, Срем­ска Ми­тро­ви­ца

 

Око 20 стра­них пи­са­ца (из Ен­гле­ске, Фран­цу­ске, Не­мач­ке, Ру­си­је, Пољ­ске, Италије, Ма­ђа­р­ске, Ру­му­ни­је, Данске, Словачке и др) и пре­ко 30 из Ср­би­је наступиће су у средишњим програмима Фестивала. У процес ће бити укључено 15 пре­во­ди­ла­ца, учествоваће и око 30 му­зи­ча­ра. Гост фестивала биће Шведска.

Шведска поезија ће бити представљена у свечаној сали САНУ/ или у Градској библиотеци/ у Новом Саду. Биће објављена и Антологија савремене шведске поезије ( дванаест песника) у избору Ан Лингебранд . Сваки песник у антологији биће представљен са 10 песама у преводу наших преводилаца Никола Перишић, Дејан Купрешанин, Милена Подолшак и Валентина Клинко Зечевић.

Песници заступљени у антологији: Göran Sonnevi (1939), Katarina Frostenson (1953),Ann Jäderlund (1955),Jörgen Lind (1966), Johan Jönson (1966), Aase Berg (1967), Pär Hansson (1970), Ida Börjel (1975), Johannes Anyuru (1979), Athena Farrokhzad (1983), Matilda Södergran (1987), Jenny Tunedal ( 1973).

Песници који ће наступити на Фестивалу су: Аурора Луке, Шпанија;Грета Стодарт, Енглеска;Петер Лаугесен Данска;Мауро Понци, Италија;Јерген Линд, Пер Хансон, Ида Берјел, Ан Једерлунд, Ан Лингебрант, Шведска; Адријан Боднару, Румунија;Мирослав Бјелик, Словачка; Геци Јанош, Мађарска; Пјотр Милднер-Нијецковски,Пољска; Ив Жак Буен, Француска; Ханс Тил, Немачка; Ахматов Алексеј Дмитриевич и Роман Круглов, Русија; Маурич Ференц, Звонко Сарић, Дејан Алексић, Радомир Миљојковић, Србија.

Сим­по­зи­јум ће бити по­све­ћен те­ми Kњижевност и норма, књижевност и закон. Уче­ствоваће: Алпар Лошонц, Драган Проле, Владимир Гвозден, Зоран Ђерић, Корнелија Фараго, Горана Раичевић, Бојан Јовановић, Дамир Смиљанић, Драгана В. Тодоресков.

Биће ор­га­ни­зо­ва­но дијалошко представљање писаца у кафеу Абсолут у Змајјовиној. Разговоре ће водити критичари и преводиоци Зоран Ђерић, Драган Бабић, Душка Радивојевић и Милица Станковић.

Дванаести пут ће бити уру­че­на Ме­ђу­на­род­на на­гра­да за књи­жев­ност Но­ви Сад. У окви­ру фе­сти­ва­ла је биће до­де­ље­на 57. Бран­ко­ва на­гра­да у Срем­ским Кар­лов­ци­ма, у све­ча­ној са­ли Ма­ги­стра­та/ или у Градској библиотеци.

На Фестивалу током четири дана одржаће се преко 30 књижевних и музичких програма (претежно младих новосадских музичара), уз присуство око 2000 поштовалаца књижевности.

Репрезентативни избор ауторских прилога, од поезије до критичких радова, реализован на Фестивалу, биће објављен у две свеске Златне греде.

Биће штампан Каталог фестивала, плакате, заставе. У Змај Јовиној биће постављено преко 25 застава а у излогу Библиотеке града Новог Сада биће постављен видео бим на коме ће бити емитовани садржаји и програм Фестивала. Фестивал ће организовати представљање својих активности на сајту ДКВ и на Фејсбуку.

Фестивал у пуној мери остварује своје циљеве омогућујући проширивање и богаћење културних веза са светом.

Фестивал се организује захваљујући помоћи Покрајинског секретаријата АП Војводине за културу, Министарства културе Републике Србије, Градске управе за културу Новог Сада, Шведског савета за уметност и медијских и других спонзора, као и добровољног ангажовања чланова ДКВ.

***

Objavljeno u: Vijesti Tagovi: 

Spremi

Komentariši

Submit Comment

Sigurnosna provjera *

© 2018 Književnost.org.  | SitemapVideo Sitemap  |